Facebook

Dosáhnout (meze) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dosáhnout (meze).

Význam: Dosáhnout meze znamená dosáhnout maximální úrovně, kterou je možné dosáhnout.

došlápnout

Došlápnout znamená dosáhnout cíle, ukončit nějakou činnost nebo proces.

dokročit

Dokročit znamená dosáhnout konečného cíle nebo bodu, kam se mělo dospět.

Podobná synonyma

došlápnout (těžce)

Učinit něco náročného, obtížného nebo fyzicky náročného.