Facebook

Demokracie - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu demokracie.

Význam: Demokracie je politický systém, ve kterém lidé mají právo volit své zástupce a vytvářet zákony, které upravují jejich společnost.

lidovláda

Lidovláda je politický systém, který poskytuje občanům přímou moc při rozhodování o veřejných záležitostech.

vláda lidu

Vláda lidu je politický systém, ve kterém lidé prostřednictvím voleb volí zástupce, kteří se společně starají o veřejné záležitosti.

tyranie

Tyranie je forma autoritativní vlády, která zneužívá moc a vynucuje si bezohlednou kontrolu.

Podobná synonyma

vláda

Vláda je soubor moci, která ustanovuje a vynucuje zákony, které jsou zodpovědné za držení pořádku, stabilitu a řízení veřejných záležitostí.

připojit se (k lidu)

Připojit se k lidu znamená být součástí komunity, sdílet její hodnoty a vytvářet vztahy.

vláda starců

Vláda starců je starobylý systém vlády, kdy místní starší muži spolu spravovali obec.

shromáždění lidu

Shromáždění lidu je setkání většího počtu osob za účelem sdílení myšlenek, názorů nebo projevů.

vláda (vojenská)

Vláda vojenského charakteru je systém, který je řízen armádou nebo vládnoucí elitou.

vláda šlechty

Vláda šlechty je systém moci, kdy vládne šlechta a vyhlašuje zákony a nařízení.

vláda jednotlivce

Vláda jednotlivce znamená autoritu jedné osoby nad všemi ostatními, vyžadující mocenskou kontrolu a poslušnost.

otřást se (vláda)

Otřást se vlády znamená, že se vláda náhle změní a upadne do chaosu.

zástupce lidu

Zástupce lidu je politický úředník či poslanec, který zastupuje lid a jeho zájmy ve vládě nebo parlamentu.