Facebook

Demokracie - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu demokracie.

Význam: Demokracie je politický systém, ve kterém lidé mají právo volit své zástupce a vytvářet zákony, které upravují jejich společnost.

lidovláda

Lidovláda je politický systém, který poskytuje občanům přímou moc při rozhodování o veřejných záležitostech.

vláda lidu

Vláda lidu je politický systém, ve kterém lidé prostřednictvím voleb volí zástupce, kteří se společně starají o veřejné záležitosti.

tyranie

Tyranie je forma autoritativní vlády, která zneužívá moc a vynucuje si bezohlednou kontrolu.

Podobná synonyma

vláda

Vláda je autorita nebo orgán, který vykonává politickou moc a zabezpečuje správu veřejných záležitostí.

zástupce lidu

Zástupce lidu je politický úředník či poslanec, který zastupuje lid a jeho zájmy ve vládě nebo parlamentu.

vláda (vojenská)

Vláda vojenského charakteru je systém, který je řízen armádou nebo vládnoucí elitou.

vláda šlechty

Vláda šlechty je systém moci, kdy vládne šlechta a vyhlašuje zákony a nařízení.

vláda starců

Vláda starců je starobylý systém vlády, kdy místní starší muži spolu spravovali obec.

připojit se (k lidu)

Připojit se k lidu znamená být součástí komunity, sdílet její hodnoty a vytvářet vztahy.

vláda jednotlivce

Vláda jednotlivce znamená autoritu jedné osoby nad všemi ostatními, vyžadující mocenskou kontrolu a poslušnost.

shromáždění lidu

Shromáždění lidu je setkání většího počtu osob za účelem sdílení myšlenek, názorů nebo projevů.

otřást se (vláda)

Otřást se vlády znamená, že se vláda náhle změní a upadne do chaosu.