Facebook

Darebáctví - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu darebáctví.

Význam: Darebáctví je nezákonné jednání, které zahrnuje krádež, vloupání, podvody a další formy zločinů. Může být také používáno jako všeobecný nebo odborný termín pro jakékoliv nezákonné jednání.

ničemnost

Ničemnost je zločinné jednání, které je záměrné a zároveň činí nepřiměřené škody.

hanebnost

Hanebnost je stav mysli a chování, který je odsuzujehodný a odporný. Je to hrubé porušení morálních zásad a znamená zneuctění čestnosti.

nezbednost

Nezbednost je přístup nebo chování, které je nezdvořilé, neuctivé, neukázněné nebo nevhodné.

uličnictví

Uličnictví je násilné chování ve veřejném prostoru, které ohrožuje obecnou bezpečnost a pořádek.

rozpustilost

Rozpustilost je schopnost být zábavným a uvolněným, být neformální a spontánní, být otevřeným a příjemným.

lumpárna

Lumpárna je nespravedlivé jednání, nezákonné činy nebo protiprávní činy.

lotrovina

Lotrovina je neúcta k něčemu nebo někomu, činění čehosi s úmyslem ublížit nebo zneužívat.

alotrie

Alotrie je psychické onemocnění charakterizované neschopností vnímat a uvědomovat si vlastní tělesnou schránku, což vede k pocitům ztráty identity.

neplecha

Neplecha je člověk, který se chová nevhodně, vystupuje vulgárně nebo je zlý.

bídáctví

Bídáctví je stav chudoby nebo nedostatku. Znamená to, že člověk nemá dost peněz na to, aby si mohl dovolit základní potřeby, jako je jídlo, oblečení nebo si pronajmout bydlení.

Žádná další podobná synonyma k darebáctví jsme nenašli.