Facebook

Chamtivý - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu chamtivý.

Význam: Chamtivý je člověk s nadměrnou touhou po majetku, který je nespokojen s tím, co má, a je ochoten udělat cokoliv pro získání více.

lakomý

Lakomý je někdo, kdo se snaží ušetřit peníze, často až příliš. Je to někdo, kdo je nerozumně skoupý a starostlivý s výdaji.

lakotný

Lakotný znamená skoupý nebo neschopný rozdávat; člověk, který je lakotný, je příliš nespokojený nebo neochotný dávat.

mamonivý

Mamonivý je adjektivum označující nadměrnou touhu po penězích a majetku.

hrabivý

Hrabivý je adjektivum pro označení někoho, kdo získává neoprávněné výhody nebo majetek, který není jeho.

hamižný

Hamižný znamená žádostivý, chtivý peněz nebo majetku, toužící po bohatství.

Žádná další podobná synonyma k chamtivý jsme nenašli.