Facebook

Být zdravý - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu být zdravý.

Význam: Být zdravý znamená být v dobré fyzické i duševní pohodě, mít silné imunitní systém a dobrou energii.

být nemocen

Být nemocen znamená mít jakoukoliv nemoc nebo zdravotní stav, který způsobuje slabost, únavu a obecnou malátnost.

být chorý

Být chorý znamená mít zdravotní problémy, které jsou způsobeny nemocí nebo jinými zdravotními potížemi.

stonat

Stonat znamená křičet, křičet, silně volat nebo vzlykat.

postonávat

Postonávat znamená hlasitě a nahlas kritizovat a pomlouvat někoho nebo něco.

Podobná synonyma

chorý

Chorý je ten, kdo trpí jakoukoli nemocí nebo zdravotními potížemi.

duševně chorý

Duševní choroba je onemocnění, které se projevuje poruchami myšlení, pocitů nebo chování. Může snížit schopnost člověka řídit jeho život.