Facebook

Buďsi - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu buďsi.

Význam: Běž, buď si to, co chceš být - moudré přísloví, které vyzývá k odvaze a sebedůvěře.

nu ano

Nu je staré egyptské slovo, které znamená „ano“ nebo „ano, ano“. Je to souhlasné slovo, které se používá jako odpověď na otázku nebo požadavek.

no třebas

No třeba je český výraz, který znamená "třeba", "možná" nebo "kdoví". Užívá se jako odpověď na otázku, když neznáme správnou odpověď.

dejme tomu

Dejme tomu je výraz, který se používá k tomu, aby se naznačilo, že se něco používá jako příklad nebo hypotetická situace.

Podobná synonyma

třebas

Třebas je český výraz, který se v konverzaci používá pro vyjádření předpokladu, že něco je možné, ale nejisté.

k tomu

K shrnutí je to zjednodušený souhrn důležitého nebo dlouhého textu, který poskytuje stručný, ale smysluplný přehled.

naproti tomu

Naproti tomu znamená: naopak, přesný opak, na rozdíl od toho.

a k tomu

Význam slova: shrnout. Shrnout znamená stručně a jasně shrnout důležité informace nebo myšlenky do jednoho celku.