Facebook

Bojácný - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu bojácný.

Význam: Bojácný je přídavné jméno, které označuje strach a nedostatek odvahy. Může být také projevem opatrnosti a obav.

ustrašený

Ustrašený znamená vystrašený, vyděšený, plašící se.

nesmělý

Nesmělý je přídomek pro osobu, která je plachá, nejistá a má nízkou sebeúctu.

statečný

Statečný je ten, kdo projevuje odvahu, odhodlání, odhodlanost a odvážnost v situacích, ve kterých je to obtížné.

odvážný

Odvážný je ten, kdo je ochoten podniknout rizikové činy a čelit nebezpečí.

smělý

Smělý je odvážný, statečný, ochotný vzít riziko. Je schopen udělat to, co ostatní nejsou.

bázlivý

Bázlivý = plachý, příliš zdrženlivý, zbabělý, bojácný; nedostatek statečnosti.

zbabělý

Zbabělý je přídavné jméno, které označuje člověka, který se bojí a nechce čelit nebezpečí nebo odpovědnosti.

ostýchavý

Plachý, nesmělý, stydlivý; vyjadřuje se příliš těžce nebo vůbec, vyhýbá se kontaktu s druhými.

plachý

Plachý je to, kdo je nesmělý, stydlivý a nedokáže se otevřeně projevovat.

zakřiknutý

Zakřiknutý znamená, že se někdo stydí nebo bojí mluvit a nedokáže říct to, co chce.

lekavý

Lekavý je přídavek označující věci, které jsou lehké, příjemné a vzrušující.

Podobná synonyma

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

být bázlivý

Bázlivost označuje strach, nervozitu a úzkost; lidé, kteří jsou bázliví, jsou zdráhaví a plaší.

příliš odvážný

Příliš odvážný: přehnaně smělý, riskantní, až nezodpovědný.